Daxiang Idioms

โปรแกรมยอดนิยม大象成语 รวบรวม สำนวนจีน-ไทยและสุภาษิตจีน-ไทย มากกว่า 10,000 รายการ แสดงอักษรจีนแบบย่อ Chinese(Simplified) , ภาษาจีนแบบดั้งเดิม Chinese(Traditional) , pinyin and jyutping มีหน้าประวัติของคำที่ได้ค้นหาแล้ว อ่านออกได้ 3 ภาษา คือ เสียงไทย เสียงจีนกลาง (Mandarin) และเสียงจีนกวางตุ้ง (Cantonese) จากเจ้าของภาษา
สำนวนและสุภาษิตทั้งหมด แปลจากเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้ได้คำแปลที่ตรงกับความหมายที่แท้จริงของแต่ละภาษา โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท หรือโปรแกรมสำเร็จรูป และ ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตในการทำงานของโปรแกรม
โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการเรียนรู้ สำนวนจีน-ไทยและสุภาษิตจีน-ไทย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนและภาษาไทย

大象成语软件是最受欢迎的软件,收集的中泰成语和中泰谚语超过10,000条,可显示简体中文( Chinese (Simplified))、繁体中文(Chinese (Traditional))、拼音(pinyin)、粤拼(jyuping),设有已搜索词汇的界面,拥有词汇的泰文、中文(Mandarin)和广东话(Cantonese)的母语发音。
全部成语和谚语均直接由母语者翻译,使各种语言的翻译与真正含义相一致,没有使用来自网络或翻译软件的资料。
本软件是学习泰文和中文的最佳工具,适合于学习中文和泰文的人士。

คุณสมบัติของโปรแกรม
• เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว
• ค้นหาสำนวนได้รวดเร็ว
• บันทึกประวิติการค้นหา
• ออกเสียงไทย จีนกลาง จีนกวางตุ้ง จากเจ้าของภาษา
• ใช้คีย์บอร์ดได้หลากหลายชนิด
• ปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ขนาด เพื่อสะดวกในการอ่าน
• ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตในการทำงานของโปรแกรม
• สำนวนและสุภาษิตทั้งหมด แปลจากเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้ได้คำแปลที่ตรงกับความหมายที่แท้จริงของแต่ละภาษา โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท หรือโปรแกรมสำเร็จรูป

软件性能如下:
• 打开软件即可使用;
• 快速搜索成语;
• 记录已搜索的成语;
• 拥有词汇的泰文、中文、广东话母语发音;
• 可使用多种键盘;
• 可将字体调整为3种规格,方便阅读;
• 使用软件时无需上网。
• 全部成语和谚语均直接由母语者翻译,使各种语言的翻译与真正含义相一致,没有使用来自网络或翻译软件的资料。