Daxiang Talk

Daxiang Talk – Conversation เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ฝึกหัดสนทนาภาษาจีนจากประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่าย ๆ มีประโยคและคำศัพท์มากกว่า 800 ประโยค จัดหมวดหมู่พร้อมกับการออกเสียงพูดโดยเจ้าของภาษา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการสนทนาภาษาจีน นักท่องเที่ยว นักศึกษา และผู้สนใจในภาษาจีน

คุณสมบัติของโปรแกรม
1. เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว
2. จัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
3. ค้นหาประโยคหรือคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว
4. จัดเก็บประโยคและคำศัพท์ที่คุณชื่นชอบ
5. ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา
6. ปรับขนาดตัวอักษรและความเร็วเสียงได้
7. ไม่ต้องต่อเน็ตในการใช้โปรแกรม