Daxiang Medicine

โปรแกรมพจนานุกรมแพทย์แผนจีน 大象中医
โปรแกรมพจนานุกรมแพทย์แผนจีน รวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้บ่อยในการแพทย์แผนจีน ได้แก่ คำศัพท์ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผนจีน เภสัชกรรมจีน การฝังเข็ม รมยาและการนวดจีน แสดงอักษรจีนแบบย่อ Chinese(Simplified) , ภาษาจีนแบบดั้งเดิม Chinese(Traditional) , pinyin and jyutping มีหน้าประวัติของคำที่ได้ค้นหาแล้ว อ่านออกได้ 3 ภาษา คือ เสียงไทย เสียงจีนกลาง (Mandarin) และเสียงจีนกวางตุ้ง (Cantonese) จากเจ้าของภาษา
คำศัพท์แพทย์แผนจีนทั้งหมด คัดเลือกและแปลโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่ดี เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียนผู้สอนในวิชาการแพทย์แผนจีน อีกทั้งเป็นคู่มือสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ทำงานในวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนไว้ใช้ศึกษาอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

大象中医软件
大象中医软件收集各种中医常用的词汇,包括中医基础理论、中医疾病诊断、中医药剂、针灸、中药熏蒸和中国按摩等词汇,可显示简体中文(Chinese(Simplified))、繁体中文(Chinese(Traditional))、拼音(Pinyin)、粤拼(Jyutping),设有已搜索词汇的界面,拥有词汇的泰文、中文(Mandarin)和广东话(Cantonese)的母语发音。
全部的中医词汇,由中医大学的专家进行挑选并翻译。
本软件不仅是中医专业教师和学生的良好学习工具,同时还是一般人士和中医行业从业人员学习参考的指南。

คุณสมบัติของโปรแกรม
• เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว
• ค้นหาคำศัพท์ได้รวดเร็ว
• บันทึกประวิติการค้นหา
• ออกเสียงไทย จีนกลาง จีนกวางตุ้ง จากเจ้าของภาษา
• ใช้คีย์บอร์ดได้หลากหลายชนิด
• ปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ขนาด เพื่อสะดวกในการอ่าน
• ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตในการทำงานของโปรแกรม
• คำศัพท์แพทย์แผนจีนทั้งหมด คัดเลือกและแปลโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

软件性能如下:
• 打开软件即可使用;
• 快速搜索词汇;
• 记录已搜索的词汇;
• 拥有词汇的泰文、中文、广东话母语发音;
• 可使用多种键盘;
• 可将字体调整为3种规格,方便阅读;
• 使用软件时无需上网。
• 全部的中医词汇,由中医大学的专家进行挑选并翻译。