เลือด

1淤血yūxiěเลือดคั่ง
2xuèเลือด
3验血yàn xiěตรวจเลือด
4贫血pínxiěโลหิตจาง
5血液xiěyèโลหิต
6流鼻血liú bíxiěเลือดกำเดาไหล
7抽血chōu xiěเจาะเลือด
8流血liúxuèเลือดออก
9型血xíng xuèกรุ๊ปเลือด
10血型xiěxíngกรุ๊ปเลือด
11A型血A xíng xuèเลือดกรุ๊ป เอ
12B型血B xíng xuèเลือดกรุ๊ป บี
13AB型血AB xíng xuèเลือดกรุ๊ป เอบี
14O型血O xíng xuèเลือดกรุ๊ป โอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *