เลือด

1淤血yūxiěเลือดคั่ง
2xuèเลือด
3验血yàn xiěตรวจเลือด
4贫血pínxiěโลหิตจาง
5血液xiěyèโลหิต
6流鼻血liú bíxiěเลือดกำเดาไหล
7抽血chōu xiěเจาะเลือด
8流血liúxuèเลือดออก
9型血xíng xuèกรุ๊ปเลือด
10血型xiěxíngกรุ๊ปเลือด
11A型血A xíng xuèเลือดกรุ๊ป เอ
12B型血B xíng xuèเลือดกรุ๊ป บี
13AB型血AB xíng xuèเลือดกรุ๊ป เอบี
14O型血O xíng xuèเลือดกรุ๊ป โอ

ลดราคา

1打折ลดราคา(ใช้กับเปอร์เซ็นต์)
2打4.5折ลด 4.5%
3打9.5折ลด 5%
4打9折ลด 10%
5打9.5折ลด 15%
6打8折ลด 20%
7打7.5折ลด 25%
8打7折ลด 30%
9打6折ลด 40%
10打5折ลด 50%
11打4折ลด 60%
12打3折ลด 70%
13打2折ลด 80%
14打90折ลด 90%

ลักษณะนาม

1ด้าม (ลักษณนามของสิ่งของที่มีด้ามจับ เช่น มีด แปรงสีฟัน พัด)
2刀 dāo มีด (ด้าม ใช้ 把 เป็นลักษณะนาม)
3牙刷yáshuā แปรงสีฟัน (ด้าม ใช้ 把 เป็นลักษณะนาม)
4扇子shànzi พัด (ด้าม ใช้ 把 เป็นลักษณะนาม)
5zhīแท่ง (ลักษณนามสิ่งของที่เป็นแท่งยาว เช่น ปากกา ธนู)
6ปากกา (แท่ง ใช้ 把 เป็นลักษณะนาม)
7jiànธนู (แท่ง ใช้ 把 เป็นลักษณะนาม)
8tiáoตัว สาย (ลักษณนามของสิ่งของที่มีลักษณะยาวๆ จะเป็นสิ่งชิวิตหรือสิ่งของก็ได้ เช่น มังกร แม่น้ำ ปลา)
9 lóngมังกร (ตัว ใช้ 条 เป็นลักษณะนาม)
10แม่น้ำ (สาย ใช้ 条 เป็นลักษณะนาม)
11鱼 ปลา (ตัว ใช้ 条 เป็นลักษณะนาม)
12gēn(ลักษณนามสิ่งของที่มีลักษณะเรียวยาว เช่น เข็ม บุหรี่ เสา หลอด สายไฟฟ้า)
13zhēnเข็ม (เล่ม ใช้ 根 เป็นลักษณะนาม)
14yānบุหรี่ (มวน ใช้ 根 เป็นลักษณะนาม)
15gānเสา (ต้น ใช้ 根 เป็นลักษณะนาม)
16管子guǎnziหลอด (ต้น ใช้ 根 เป็นลักษณะนาม)
17电线diànxiànสายไฟฟ้า
18duǒลักษณนามของเมฆและดอกไม้
19jiàลักษณนามของเครื่องจักรกล เช่นเครื่องบิน เปียโน
20钢琴gāngqínเปียโน
21缝纫机féngrènjīจักรเย็บผ้า
22飞机fēijīเครื่องบิน
23bēiแก้ว ถ้วย ลักษณนามของของเหลวที่บรรจุในแก้ว
24cháชา
25牛奶niúnǎiนมวัว
26jiǔเหล้า
27pánแปลว่าจาน ใช้เป็นลักษณนามของอาหารหรือสิ่งของที่อยู่ในจานด้วย
28一盘牛排yī pán niúpáiสเต็ก 1 จาน
29wǎnชาม ใช้เป็นลักษณนามของอาหารหรือสิ่งของที่อยู่ในชาม
30zhōuโจ๊ก
31tāngซุป น้ำแกง

เลี้ยง

1yăngเลี้ยง
2养宠物yăng chŏngwùเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
3养孩子yăng háiziเลี้ยงลูก
4照顾孩子zhàogù háiziเลี้ยงลูก
5养猫yăng māoเลี้ยงแมว
6请你吃饭qǐng nǐ chīfànเลี้ยงข้าวคุณ
7请你看电影qǐng nǐ kàn diànyǐngเลี้ยงหนังคุณ
8请你喝水(饮料)qǐng nǐ hē shuǐ (yǐnliào)เลี้ยงน้ำคุณ
9请你喝咖啡qǐng nǐ hē kāfēiเลี้ยงกาแฟคุณ